De Amerikaanse revolutie

De Amerikaanse Revolutie begon in het midden van 1760s als een opstand van Britse kolonisten die langs de oostkust van Noord-Amerika woonden. Het eindigde in 1789 met de oprichting van een nieuwe natie, ondersteund door een schriftelijke grondwet en een nieuw regeringssysteem.

Amerikaanse revolutie

De Amerikaanse revolutie had een diepgaand effect op de moderne geschiedenis. Het daagde en ondermijnde de absolutistische macht van Europese monarchieën. Het verving de Britse monarchie door een functionerende regering die gebaseerd was op de verlichtingsprincipes van republikeinisme, volkssoevereiniteit en de scheiding van machten.

De Amerikaanse revolutie toonde aan dat revoluties konden slagen en dat gewone mensen zichzelf konden regeren. Zijn ideeën en voorbeelden inspireerden de Franse revolutie (1789) en latere nationalistische en onafhankelijkheidsbewegingen. Het belangrijkste is dat de Amerikaanse revolutie de geboorte gaf aan de Verenigde Staten, een natie wiens politieke waarden, economische kracht en militaire macht de moderne wereld hebben gevormd en gedefinieerd.

Het verhaal van de Amerikaanse revolutie gaat over snelle veranderingen en ontwikkelingen. Vóór de 1760s genoten de Amerikaanse koloniën 13 tientallen jaren economische welvaart en goede relaties met Groot-Brittannië. De meeste Amerikanen beschouwden zichzelf als loyale Britten; ze waren tevreden onderdanen van een wijze en welwillende Britse koning te zijn dan de slaven en vazallen van een buitenlandse tiran. Dat een revolutie zich kon ontplooien in de Amerikaanse koloniale samenleving leek ondenkbaar.

Tijdens de mid-1760s werd deze loyaliteit aan Groot-Brittannië getest door een schijnbaar goedaardige kwestie: meningsverschillen en debatten over overheidsbeleid en belastingen. Binnen een decennium bewapende Amerikaanse boeren zich met musketten en hooivorken en marcheerden ze in de strijd tegen Britse troepen in Lexington, Massachusetts. Tegen het midden van 1776 vonden Amerikaanse politici de banden met Groot-Brittannië zo onherstelbaar verbroken dat ze voor onafhankelijkheid stemden. Deze onafhankelijkheid bracht twee uitdagingen met zich mee: oorlog met Groot-Brittannië, 's werelds vooraanstaande militaire macht en de behoefte aan een nieuw regeringssysteem. Het aangaan van deze uitdagingen markeerde de laatste fase van de Amerikaanse revolutie.

De Amerikaanse Revolution-website van Alpha History bevat honderden primaire en secundaire bronnen om u te helpen gebeurtenissen in Amerika tussen 1763 en 1789 te begrijpen. Onze onderwerp pagina's, geschreven door ervaren docenten en historici, bieden beknopte samenvattingen van belangrijke gebeurtenissen en kwesties. Ze worden ondersteund door referentiemateriaal zoals tijdlijnen, woordenlijsten, biografische profielen, concept kaarten, citaten, historiografie en profielen van prominente historici. Onze website bevat ook een reeks online activiteiten zoals kruiswoordraadsels en multiple choice quizzen, waar u uw begrip van Amerika in revolutie kunt testen en herzien.

Met uitzondering van primaire bronnen is alle inhoud op deze website © Alpha History 2015-19. Deze inhoud mag niet worden gekopieerd, opnieuw gepubliceerd of verspreid zonder de uitdrukkelijke toestemming van Alpha History. Raadpleeg onze voor meer informatie over het gebruik van de website en inhoud van Alpha History Gebruiksvoorwaarden.